Spēles nolikums

 

 

FOTO ORIENTĒŠANĀS SPĒLE 

AVOTU IELAS APKAIMĒ

 

  NOLIKUMS

       1. Spēles mērķis

Sniegt iespēju paplašināt zināšanas un atklāt sevi Avotu ielas apkaimē. Sekmēt iedzīvotāju orientēšanos pilsētvidē un sadarbošanos komandā, kā arī veicināt veselīgu un sportisku dzīvesveidu. Interesanti pavadīt brīvo laiku ģimenes un draugu lokā ar lieliskiem piedzīvojumiem un uzdevumiem.

         2. Spēles vadība

 1. Sacensības organizē un vada Laura Šterna un Baiba Sēja.

 2. Galvenais sacensību tiesnesis Laura Šterna.

  3. Spēles norises vieta un laiks

 1. Spēle notiek sākot ar 2016. gada 28. maiju.

 2. Reģistrēšanās, starta un finiša vieta ir Studijā Bluķis Avotu ielā 32, Rīgā, LV-1009, skatīt darba laiku šeit

 3. Sacensību sākums plkst. 12:00. Komandu reģistrācija, dalībnieku precizēšana un pieteikumu pārbaude no plkst. 12:00.

 4. Pasākuma dalībnieki pārvietosies pa Rīgas pilsētas Avotu ielas apkaimi, nonākot pie konkrētiem pieturas punktiem.

 5. Spēles uzvarētājkomandai ir paredzētas pārsteiguma balvas.


4. Spēles dalībnieki

 1. Pasākumā ir dota iespēja piedalīties jebkuram iedzīvotājam.

 2. Pasākuma laikā spēles dalībnieki apņemas ievērot ceļu satiksmes noteikumus.

 3. Dalībniekiem jāizveido komanda 1 līdz 5 cilvēku sastāvā.

 4. Organizatori, nepaskaidrojot iemeslus, var nepielaist komandu startam, ja rodas aizdomas, ka komandas dalībnieki atrodas alkohola, narkotisko vai toksisko vielu reibumā.

 5. Dalībnieku atbilstību pasākumam izvērtē organizatori un atteikums dalībai pasākumā nav pārsūdzams.

 6. Katrs pasākuma dalībnieks pilnībā uzņemas atbildību par savu rīcību pasākuma laikā.

  6. Reģistrācija

 1. Reģistrācija sūtot pieteikumu spēlei iepriekš

 1. Izmantojot formu, spiežot šeit;

 2. e-pastu spele@avotuiela.lv;

 3. Klātienē pasākuma dienā Studijā Bluķis Avotu ielā 32 no plkst. 12:00 - 17:00.

     d.  Pieteikumā jānorāda komandas nosaukums, kontaktpersonas vārds, uzvārds, kontakttālrunis un e-pasts.

      7. Obligātais inventārs

 1. Komandai līdzi jāņem strādājošs digitālais fotoaparāts ar brīvu atmiņas karti vai telefons ar kameru un pietiekamu atmiņas ietilpību.

 2. Uzdevuma lapa un spēles apraksts .pdf formātā būs pieejams apkaimes mājas lapā www.avotuiela.lv sacensību dienā, kā arī sākot no plkst. 12:00 izdrukātā versijā Studijā Bluķis Avotu ielā 32.


        8. Foto orientēšanās kārtība

 1. Komandas startēs brīvi jebkurā laikā, ievērojot sacensību beigu laiku plkst. 18.00.

 2. Nepieciešamības gadījumā dalībniekiem starta vietā tiek izsniegti materiāli - uzdevumu lapa un apraksts.

 3. Dalībniekiem kartē jāatrod norādītie punkti un jānofotografējas pie tiem, kā arī jāsniedz atbildes uz jautājumiem, kuri doti uzdevumu lapās.

 4. Fotogrāfijā kopā ar prasīto objektu noteikti jābūt redzamam vismaz 1 komandas dalībniekam un fotogrāfijai jāizsaka objekta atrašanās vieta.

 5. Spēles tiesneši pieraksta laiku, kad komanda ir finišējusi.

 6. Pēc finiša laika fiksēšanas, dalībnieki nodod tiesnešiem atbilžu lapu, kā arī sava fotoaparāta atmiņas karti (pēc fotogrāfiju augšupielādēšanas sacensību tiesneša datorā, atmiņas karti dalībnieki uzreiz arī saņem atpakaļ). Ja dalībnieki izmanto telefonu ar fotokameru, tiesneši apskata fotogrāfijas telefonā un dalībnieki pie pirmās iespējas aizpilda formu, kurā dotas fotogrāfiju augšupielādes iespējas.

 7. Sacensību laikā uzņemtās fotogrāfijas sacensību dalībnieki nodod lietošanā Avotu ielas apkaimes biedrībai.

  9. Finišs un rezultātu apkopošana

 1. Komandas rezultātu nosaka, saskaitot kopā punktus par atrastajiem kontrolpunktiem (fotogrāfijām) un veiktajiem uzdevumiem (atbildes uz jautājumiem).

 2. Spēlē uzvar komanda, kas savākusi lielāko punktu skaitu. Tabulā dots iespējamais punktu sadalījums:

Jautājuma Nr.

Punkti

1 - 11

5

12 - 18

10

Kopā:

125

 1. Vienāda rezultāta gadījumā par uzvarētāju tiks paziņota tā komanda, kura savas atbildes būs iesniegusi visagrāk.

 2. Komanda finišē pilnā sastāvā, piesakoties pie tiesneša.

 3. Ja pasākuma dalībnieki izstājas no sacensībām vai kavē finišu vairāk par 20 minūtēm, par to ir jāpaziņo pasākuma organizatoriem nosūtot ziņu organizatoriem vai ierodoties startā un paziņojot organizatoriem mutiski.

  10. Drošības pasākumi

 1. Dalībniekiem pasākuma laikā pārvietojoties jāievēro ceļu satiksmes noteikumi.

 2. Visiem pasākuma dalībniekiem jāievēro organizatoru izvirzītās prasības pasākuma gaitā. Katrs dalībnieks ir atbildīgs par apkārtējo vidi.

 3. Katrs pasākuma dalībnieks ir atbildīgs par savu veselības stāvokli.

 4. Par nepieciešamās medicīniskās palīdzības sniegšanu pasākuma norises gaitā dalībnieki sazinās ar organizatoriem.

 5. Komandai visu pasākuma laiku jāpārvietojas kopā un dalībniekiem jābūt vienam no otra redzamā attālumā.

  11. Atbildība

 1. Reģistrējoties katrs dalībnieks ar savu parakstu apstiprina, ka ir iepazinies un apņemas ievērot doto pasākuma nolikumu un spēles rīkotāja norādījumus, kā arī ir atbildīgs par savu veselības stāvokli.

 2. Organizatori ir tiesīgi šī nolikuma pārkāpuma gadījumā diskvalificēt komandu.

 3. Neparedzētu apstākļu gadījumā, organizatori var manīt nolikumu, par to informējot visas pieteiktās komandas.

Created with Mozello - the world's easiest to use website builder.

 .